Ελληνικά

ΑΞΟΝΙΚΗ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 24/7/2019 CT/CTA ΘΩΡΑΚΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 ΚΑΙ 5,0 MM ΣΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΦΑΣΗ. ΕΓΙΝΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/5/2019. ΕΚ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ: ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΚΥΣΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΣΤΟ ΔΕΞΙΟ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟ. ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΒΙΟΥ ΣΧΙΣΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΠΛΕΥΡΟΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ. ΦΕΡΟΥΝ ΠΑΧΥ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ. ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΣΤΩΜΕΝΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ. ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. ΑΕΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ, ΣΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΛΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ, ΕΞΩ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΟΒΟΥ. ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΒΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕΞΙΑ. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ {4} ΟΖΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ, ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ. ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΡΥΦΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΛΟΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΟΒΟΥ, ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5 MM. ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ, ΔΕΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > ΟΚΤΩ {8} MM. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ {3} ΥΠΟΠΥΚΝΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ III ΚΑΙ IV ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, ΩΣ ΕΠΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ. ΕΚ ΤΗΣ CTA: ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΩΣ ΕΠΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ, ΩΣ ΕΠΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ.

Αγγλικά

CT / MRI 24/7/2019 CT / CTA chest CONTROLS WERE TAKEN INTO SECTIONS 2.5 AND 5.0 ​​MM THROUGH INTERMEDIATE AND PULMONARY ALGORITHM, BEFORE AND AFTER THE EFFECTIVENESS COMPARATIVE AUDIT WITH EXAMINATION ON 30/5/2019.FROM THE CHEST CONTROLS: RESTRICTED SUBJECT COLLECTIONS ON THE RIGHT SIDE.LOCATED ON THE RIGHT ABOVE SECTION OF THE RIGHT SIDE, BETWEEN THE ELALSONOS MESOLOVI SHISMAL PATIENTS AND THE PLASTIC TROCHIQOThey have a thick wall, which shows a silicone aid, after intravenous silicone injection. TODAY'S EXAMINATION IS CONTROLLED TO INCREASE THE RESTRICTED UNDERGROUND COLLECTION ON THE REST OF THE RIGHT HOME. RIGHT PULMONAL EFFECTIVENESS TESTED.It has a very small portion, in the anterior portion of the upper lobe and the anterior, outer and posterior portion of the lower lobe. THE TRANSFER OF THE INTERFACE LOOPS TO THE LEFT IS CONTROLLED. THE TIGHTNESS OF THE RIGHT CROSS LOOSE TREATMENT IS CHECKED. PRESENCE OF INJECTIONS RIGHT.TUESDAY TISSERIS RECURRENTLY REVOLVES {4} nodular lesions, in the left lung, in accordance with secondary diagnosis. LOCATED ON THE SUPPOBAL SECTION OF THE UPPER BASE AND ON THE BACK BASIC SECTION OF THE LOW BASE, WITH A MAXIMUM 5M DIMENSION.THAT IS POSSIBLE TO CHECK, DON'T REPLACE LIGHT ON THE MEDITERRANEAN AND HALF-LIFE CITIZENS WITH 8 HOURS.FROM THE ABOVE ABOVE ABOVE SECTORS ARE DISCLOSED, AT THREE {3} SUBSTANTIVE CHANGES IN SECTION III AND IV OF THE US AS THERE. EC CTA: FILLING DEFICIENCIES IN THE BRANCH OF THE LEFT LUNG VEHICLE, AS THROUGH THREATSTHE RIGHT LUNG CONTROL IS UNABLE, BECAUSE OF EFFECTS. FROM THE ABOVE UPPER SECTIONS OF THE ABOVE, THE FILLING DEFICIENCY IS CHECKED ON THE BELOW NECK, AS THROUGH THROUGH.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)