Ελληνικά

Με την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων και με την εμπειρία σε θέματα του είδους, την οποία διαθέτουν τα στελέχη του γραφείου μας, πέτυχαμε, με ελάχιστες κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο πλοίο, να μειώσουμε το βάρος του υποχρεωτικά μεταφερόμενου θαλάσσιου έρματος κατά 51%. Η μείωση αυτή του υποχρεωτικά μεταφερόμενου θαλάσσιου έρματος αύξησε, κατά το ίδιο βάρος, το δυνητικά μεταφερόμενο φορτίο.

Αγγλικά

With the use of specialized programs and with the experience in matters of the kind, which the executives of our office have, we succeeded, with minimal construction interventions on the ship, to reduce the weight of the obligatorily transported sea ballast by 51%.This reduction in compulsorily transported ballast increased by the same weight the potentially transported cargo.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Ελληνικά-Αγγλικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)