Ελληνικά

Ο Εκπρόσωπος του Αντιπροσώπου δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική διαδικασία σχέση έχουσα με αδικήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα ούτε έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της απάτης, κλοπής, αισχροκέρδειας, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, εκβίασης και λαθρεμπορίου. Kατά την διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας το κάθε μέρος συμφωνεί ότι σε περίπτωση που καταστεί μέρος αγωγής, αστικής ή ποινικής δίωξης, που έχει εισαχθεί από οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία, θα ενημερώσει το άλλο μέρος σχετικά εντός δέκα (10) ημερών.

Αγγλικά

The Representative's Representative states that no criminal proceedings are pending against him has not been convicted of financial offenses or has been convicted of its offenses fraud, theft, profiteering, money laundering, extortion and smuggling.Κατα for the duration of this Agreement each Party agrees that if it becomes a party lawsuit, civil or criminal prosecution, filed by any government agency, will inform the other party within ten (10) days.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)