Ελληνικά

Στο πρώτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την ενέργεια στην Ελλάδα και για το διεθνές Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για το τι είναι οι ενεργειακές κοινότητες , για τον σκοπό τους αλλά και για το τι χρειάζεται για την ίδρυση τους. Στο τρίτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τις μορφές που μπορεί να έχει μια ενεργειακή κοινότητα για την χρηματοδότηση τους και για το αντικείμενο που δραστηριοποιούνται. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην ενεργειακή φτώχεια και στους τρόπους αντιμετώπισής της. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις ενεργειακές κοινότητες. Στο έκτο κεφάλαιο θα υπάρχουν παραδείγματα ενεργειακών κοινοτήτων σε επαρχίες, νησιά και στο εξωτερικό. Στο έβδομο κεφάλαιο θα υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο με μετρήσεις και διαγράμματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα υπάρχει η σύνοψη όσον αναφέρθηκαν και τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Αγγλικά

In the first chapter we will talk about energy in Greece and the international European context. In the second chapter we will talk about what energy communities are, their purpose and what is needed to establish them.In the third chapter we will talk about the forms that an energy community can have for their financing and about the object they are active in. In the fourth chapter we will talk about energy poverty and how to deal with it.In the fifth chapter we will talk about the legal framework that applies to energy communities. In the sixth chapter there will be examples of energy communities in provinces, islands and abroad.In the seventh chapter there will be a mathematical model with measurements and diagrams. In the last chapter there will be a summary of what was mentioned and the conclusions that emerge.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)